ÖRGÜ TESİSİMİZ

# İŞLETME KAPASİTESİ MAKİNE DEĞERLERİ GÜNLÜK ÜRETİM
1 34 ADET YENİ TEKNOLOJİ ÖRGÜ MAKİNESİ 30” - 34” MAKİNE ÇAPI NE7-NE30 İĞNE/İNÇ 17-19 TON


Makina Parkurlarımızı İncelemek İçin Tıklayınız!

ÖRGÜ TESİSİMİZ HAKKINDA

KARDEŞLER KONFEKSİYON BOYA VE ÖRME SANAYİ'de 34 adet yeni teknoloji örgü makinesi mevcuttur. Günlük 17 ila 19 ton örgü iplik üretim kapasitesine sahip tesisimizde Open-End Tüp, 3 İplik, İnterlok, Çift Plaka, Full Likra Açık En, İnterlok Ribana, Süprem makineleri bulunmaktadır. Yüksek kalite anlayışıyla örgü tesislerinde kaliteli ipliklerden büyük bir titizlikle kumaş üretimini gerçekleştirmektedir.

Üretimden çıkan ham kumaşlar kalite kontrol ünitelerinde büyük bir dikkatle kontrol edilmektedir. Örgü kumaş üretiminde interlok, süprem, lacost, iki iplik, üç iplik gibi klasik kumaş üretiminin yanı sıra fantezi örgü kumaş üreterek müşterilerine alternatif kumaşlar sunmaktadır.

Son teknolojiye sahip makinaların bulunduğu boya tesisi ve kalifiye insan gücü sayesinde her gün binlerce metre kumaşı tesislerinde özenle boyamaktadır. Yurt içinde geniş bir müşteri kitlesine sahip olan firma, dış pazarlarda da kalitesi ile bir çok müşterisine hizmet vermektedir.

ÖRMECİLİK HAKKINDA HER ŞEY!

ÖRMECİLİK TEMEL BİLGİLERİ

ÖRMECİLİK TEMEL BİLGİLERİ

Örücü elemanlar vasıtasıyla ilmek şekli verilen ipliğin, kendinden önceki ve sonraki ilmekler ile bağlanması sonucu oluşturulan yüzeylere örme kumaş denir.

Teknik açıdan örmecilik başlıca iki gruba ayrılır:

1. Atkı Örmeciliğinde, (Weft Knitting) tek bir iplik enine ilmekler yapar. Bu ilmeklerin alt ve üst ilmek sıraları ile bağlantısı sonucu bir yüzey oluşur. Bu örgü türünde ipliği çektiğimizde örgü enine yönde sökülür. Atkı örme yöntemi ile elde edilen ürünlerden bazıları; kazak, yelek, ceket, etek, elbise, gibi dış giysilikler, fanila, külot gibi iç giysilikler, t-shirt, eşofman, sweatshirt gibi penye ürünleri, çorap, bazı tıbbi ve teknik kumaşlardır.
2. Çözgü Örmeciliğinde, (Warp Knitting) her iğneye en az bir iplik beslenir. Her iğnenin ayrı ayrı oluşturduğu ilmek çubuklarının yanındaki ilmek çubukları ile bağlanması ile yüzey oluşur. Bir çözgü örme mamulü sökmeye çalıştığımızda ya hiç sökülmez ya da boyuna yönde biraz sökülür. Çözgülü örme yöntemi ile elde edilen ürünlerden bazıları; tül, perde, dantel, mayo ve döşemelik kumaşlar, havlu ve halılar, bandaj ve suni damar gibi tıbbi malzemeler, ayakkabı yüzü, filtre, çuval, sera örtüsü gibi teknik kumaşlardır.

ÖRME MAKİNALARI

Örme Makinalarının Sınıflandırılması:

Farklı iğne tiplerinin ilmek oluşturma yöntemi farklı olduğundan her bir iğne için değişik bir makina geliştirilmiştir. Buna göre makinaları şöyle sınıflandırabiliriz:

1. "Cotton makinalar" de denilen makinalarda, arka yüzünde iplik atlamaları olmaksızın renkli desenli ince kazaklar üretilir.
2. "Mayözlü makinalar", tüp halinde, düz ve atlamalı desenli kumaşların üretiminde kullanılır.
3. "Trikotaj makinaları" olarak adlandırılan makinalar üç gruba ayrılır:
a) Tek yataklı olanları, kalın kazak üretiminde kullanılan ev tipi makinalardır.
b) Çift yataklı olanları, her türlü desenin üretimine uygun olup V-yataklı makinalar olarak adlandırılır. Sanayide en çok kullanılan trikotaj makinasıdır.
c) Özel iki ucu dilli iğnelerin kullanıldığı haroşa makinaların kullanımı oldukça azdır.

4. Daha ince örme mamullerin üretiminde kullanılan "yuvarlak örme makinaları" da üçe ayrılmaktadır:
a) Tek yataklı olanları sanayide süprem veya single-jersey makinası olarak adlandırılmaktadır. Küçük çaplı olanları ince bayan çorabı üretiminde kullanılır.
b) Birbirine dik iki iğne yatağına sahip bu makinalarda sanayide silindir kapak veya double-jersey makinaları olarak adlandırılmaktadır. İki yataktaki iğneler yükseldiğinde birbirinin arasından geçiyorsa ribana, birbirine karşılık geliyorsa interlok makinası denir.
c) İki ucu dilli iğnelerin kullanıldığı tip, çift silindir makinası olarak adlandırılır ve çorap üretiminde kullanılır.

5. "Çözgü otomatı" olarak da adlandırılan makina tiplerinde ince her türlü giysilik kumaş üretmek mümkündür. Desenlendirme imkanı sınırlıdır.

6. "Raşel" olarak adlandırılan makinalarda desenlendirme imkanı çok yüksektir. Özellikle dantel ve fantezi kumaş üretiminde kullanılırlar.

Örme Makinaları Hakkında Bilgiler

a) Makina İnceliği (F): Belirli mesafedeki iğne sayısı olup mesafe ölçüsü olarak genellikle İngiliz ölçü birimi "inch" (1 inç = 2,54 cm) kullanılır. İncelik, üretimde kullanılacak iplik numarasını, çalışma hızını, örgü cinsini, elde edilecek dokunun enini ve en çekmesini doğrudan etkileyen faktörüdür.
b) Makina Çapı (D): Yuvarlak örme makinalarında çıkacak dokunun enini belirleyen bir ölçüdür. Mamulün kullanım yerine göre değişik çaplarda makinalar seçilir. Birim olarak (inç = ") kullanılır.
c) Çalışma Hızı (v): Düz örme makinalarında kilit sisteminin, yuvarlak örme makinalarında iğne yatağının m/sn olarak hızıdır. Bu hız makinanın örme prensibine (RL, RR,LL), desenlendirme durumuna, makina eni veya çapına, örgünün yapısına ve kullanılan iplik özelliklerine göre belirlenir.
Yuvarlak örme makinalarında hız:
V(m/sn)= [ D(")*n(dev/dak)*2,54 ] / 100*60 eşitliğinden hesaplanır.
d) İplik Numarası: Bir örme makinasında kullanılacak iplik numarası başta makina inceliği olmak üzere, örgünün yapısı ve özelliklerine göre belirlenir.

ÖRME KUMAŞ YAPILARI

Atkı Örme Kumaş Yapıları:

1. Düz Örgü (RL Örgü, Süprem, Single-Jersey): En çok kullanılan bu temel örme yapısı kalın iplik ile düz yataklı makinalarda örülmüşse düz örgü, ince iplik ile yuvarlak yataklı makinalarda örülmüşse süprem veya "single-jersey" olarak adlandırılır. Oldukça esnek yapının ön ve arka yüzeyleri farklı görünümdedir. Dengesiz olan düz örgülerde kenar kıvrılması ve dönme problemleri ile karşılaşılır.
2. Rib Örgü (RR Örgü): Enine elastikiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle lastik örgü olarak da adlandırılan bu tip örgüler çift yataklı örme makinalarında üretilirler. Ön ve arka yatakta iğne eksiltme yöntemi ile çok değişik rib örgüler elde etmek mümkündür. En yaygın olarak kullanılan ise; her iki yatakta tüm iğnelerin (veya daha esnek bir yapı isteniyorsa ön ve arka yataklarda karşılıklı olarak birer iğne eksiltilerek) çalışması ile elde edilerek örülen 2x2 Rib (Kaşkorse) örgülerdir.
3. Haroşa Örgü (LL Örgü): İki ucu dilli iğneli veya aktarma iğneli, V yataklı örme makinalarında üretilir. Boyuna elastikiyeti yüksektir.
4. İnterlok Örgü: İğneleri interlok düzeninde sıralanmış, silindir - kapak makinalarında üretilen bu örgü, iç içe geçmiş, iki 1x1 rib yapısından oluşmaktadır. Enine elastikiyeti daha düşük olup, pijama eşofman, sweat-shirt gibi giysilerde kullanılır. Tek (single) pike, Fransız çift pikesi, Fransız çift pikesi, İşviçre pikesi gibi türevleri mevcuttur.
5. Astarlı Örgü (2-İplik, 3-İplik, "Futter"): Ön yüzü düz örgü yapısında olan bu örgünün arka yüzünde belirli bir düzene göre yapılan iplik atlatmaları mevcuttur. Arka yüzünde kullanılan ve astar ipliği olarak adlandırılan iplik, zemin ipliğine göre daha kalın seçilir. Astar ipliğin ön yüze bağlantısı askılarla yapılır ve buda tek yataklı yuvarlak örme makinalarında özel mekanizmaların ilavesi ile gerçekleşir. Bu tip kumaşlar, arka yüzleri şardonlanarak veya şardonlamadan eşofman, sweat-shirt gibi giysilerde kullanılır.

Çözgülü Örme Kumaş Yapıları:

Her iğneye bir veya daha fazla iplik beslenerek oluşturulan çözgülü örme yapıları, atkı örme yapılarına göre daha az esnektir. İplik besleyen yatırım iğnelerinin arka tarafında yaptığı alt yatırım miktarına göre farklı desenler elde edilir. Alt yatırım miktarı arttıkça daha stabil bir yapı sağlanır.

ÖRGÜ İPLİK ÜRETİM HATALARI NELERDİR?

ÖRGÜ İPLİK ÜRETİM HATALARI

Örme işlemi sırasında uygulanan gerilmeler kalktığında, örgünün relakse hale geçmeye çalışması ile kumaşta şekil değiştirme meydana gelir. Bu nedenle çekme şeklinde olur ve iki gruba ayrılır:

Relaksasyon Çekmesi:

Örgü mamul terbiye işlemlerinden geçirilirken fazla gerilmemeli, rahat ve serbest olarak işlenmelidir.

Örme işlemi sırasında kumaş fazla gerilmemeli, mümkünse presser- foot (baskı ayağı) mekanizması kullanılmalıdır.

Çok sık veya seyrek örgülerden kaçıp, normal sıklıkta bir örgü örülmelidir. Keçeleşme Çekmesi: Sadece yün ipliğinden örülen yüzeylerde görülür. Önlemek için:

- Çeşitli yöntemlerle lif üzerindeki pulcuklar yok edilmeli.
- %100 yün kullanmaktan kaçınılmalı.
- Kumaşın yıkanması sırasında fazla sıcak su ve hareketli ortamdan kaçınılmalıdır.

ÖRGÜ KUMAŞI KIRILMA HATASI NEDİR?

KUMAŞ KIRILMASI

Örme makinesinde kumaş çekiminin iyi sağlanmaması veya terbiyede özellikle ağır kumaşların halat şeklinde işlenmesi sırasında meydana gelen kumaş katlamalarıdır. Bu bölgenin boya alması farklı olacağından terbiye sonrası belirgin hale gelir. Önlemek için:

- Örme makinesinde kumaş çekimi iyi ayarlanmalı,
- Terbiye işlemleri sırasında, kumaş hortumlarını şişirici sistemler, kumaşı kayganlaştırıcı maddeler kullanılmamalı veya flotte oranı artırılmalıdır.

ÖRGÜ KUMAŞI KENAR KIVRILMASI NEDİR?

KENAR KIVRILMASI

Dengesiz örgülü yapılarda, kumaş yanları ile alt ve üst kenarlarında görülen kırılmalardır. Önlemek mümkün değildir. Ancak konfeksiyon işlemi sırasında çalışmayı kolaylaştırmak için şu yöntemler önerilebilir: - Terbiye işlemi sırasında kumaş kenarlarına yapışkan madde aplike etmek,
- Kumaş kenarlarına yapışkan kağıt yapıştırmak,
- Kenarlara kıvrılmayı önleyici sprey uygulamak,
- İğneli serim masası uygulamak
ÖRGÜDE ENİNE VE BOYUNA ÇİZGİLER OLUŞURSA NELER YAPILMALIDIR?

ÖRGÜDE ENİNE ÇİZGİLER

İplikten veya makineden kaynaklanabilir. Enine çizgi hatası, ardı ardına gelen iki sıranın ilmek uzunlukları aynı ise hata iplikten, farklı ise makineden kaynaklanıyor demektir.

İplikten kaynaklanan enine çizgiler:

İplikteki ince ve kalın yerler örgü yüzeyinde dağınık, kesik çizgiler şeklinde görülür. Kaliteli ve düzgün iplik kullanılmalıdır.

Yanlışlıkla sistemlere farklı numarada iplikler beslendiğinde, periyodik olarak tekrarlanan enine çizgiler oluşur. Makineye bobin yerleştirilirken dikkat edilmelidir.

Bükülme eğimi yüksek iplik kullanıyorsa, iplik kendi üstüne katlanıp, kumaşta kalın yer oluşturur. Ya bu tip iplik kullanılmamalı, kullanılmak zorunda ise besleme gerginliği doğru ayarlanmalıdır. Uçuntu, düğüm veya yanlış düğümleme enine çizgi veya deliklere yol açabilir. Kaliteli iplik kullanılmalı ve işletme temizliğine dikkat edilmelidir.

Makineden kaynaklanan enine çizgiler:

İplik besleme sistemindeki ayarsızlıklardan kaynaklanır. Pozitif iplik besleme sistemi tercih edilmelidir. Negatif iplik besleme sistemi kullanılmak zorundaysa, iplik gerginliği ve kumaş çekim ayarları çok hassas ayarlanmalıdır. Sıkılığı ayarlanan kilit parçalarının temizliğine dikkat edilmelidir.

ÖRGÜDE BOYUNA ÇİZGİLER

Genellikle iğne hatalarından kaynaklanır. Nedenleri şöyle sıralanabilir:

- İğne kancası kopuksa, ilmek yapılamaz.
- İğne dili kopuksa ilmek yapılamaz örgü toplaması olur.
- İğne dili tam kapanmışsa, ilmekler daha büyük olur.
- İğne dili kopmuşsa, ara ara iplik kopması meydana gelir.
- İğne ayağı kırılmışsa, ilmek yapılamaz.
- Önlemek için tek çözüm hatalı iğnelerin değiştirilmesidir.
- Makine fazla yağlanmışsa ilmek çubuğu boyunca yağ izi oluşur. Yağlama sırasında dikkat edilmelidir.
ÖRGÜDE DÖNME PROBLEMİ YAŞANIRSA NE YAPILIR?

ÖRGÜ DÖNMESİ

Bazı dengesiz örgü yapılarında görülen bu hat, ilmek sıra ve çubuklarının birbirine dik olmaması şeklinde ortaya çıkar. İki nedenden meydana gelebilir:

İplikten kaynaklanan örgü dönmesi: İpliğin bükülme eğiliminin yüksek olmasından kaynaklanır. Bükülme eğilimi ise iplik bükümünden başka, ipliğin fiksaj durumuna ve lifin cinsine bağlıdır. Z bükümlü iplikten örülmüş örgülerde sağa, s bükümlü ipliklerden örülmüş örgülerde sola doğru dönme meydana gelir.

Önleme çareleri:

- Mümkün olduğunca dengeli yapılar kullanmak,
- Mümkün olduğunca sık örmek,
- Bükülme eğilimi ve büküm sayısı az olan iplik kullanmak,
- Katlı iplik kullanmak,
- Bir sıra Z, bir sıra S bükümlü iplikle örmektir.

Makineden kaynaklanan örgü dönmesi: Çok sistemli yuvarlak örme makinelerinde örülen mamullerde görülür. Önlemek için:

- Az sistemli makinelerde çalışmalı,
- Makinenin dönüş yönüne göre uygun büküm yönünde iplik kullanılmalıdır.
ÖRGÜ İPLİK YIKAMA TALİMATLARI